Get Adobe Flash player

Střední škola SOU obchodu a řemesel, spol. s r. o. nabízí nástavbové a dálkové středoškolské studium - víkendová (sobotní) výuka 1x za 14 dní

64-41-L/51 Podnikání - dálkové nástavbové studium

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - středoškolské studium dálkovou formou  

Naše škola nabízí absolventům učebních oborů tříleté nástavbové studium dálkovou formou zakončené maturitou. Zájemcům jen se základním vzděláním pětileté středoškolské dálkové studium zakončené maturitou. Dále nabízíme všem, kteří již někdy studovali a nedokončili studium, možnost jeho dokončení přijetím  do vyššího ročníku.
Škola nabízí zájemcům o studium, kteří jsou pracovně vytíženi, možnost kombinovaného studia (jedná se o samostudium na základě zadaných úkolů a dvou konzultací během pololetí a následně vykonání zkoušek). 
Informace o studiu a studijních oborech viz rubrika "Studium" a"Obory vzdělávání" 

Přihlášky k dispozici ZDE. Přihlášky ke studiu je možno zasílat  adresu školy,  e-mailem (info@souor.cz), nebo poštou.
Žáci budou postupně zváni k podepsání smlouvy o studiu.

Výuka v obou oborech (dálkovém nástavbovém nebo dálkovém středoškolském) probíhá 1x za 14 dní v sobotu. Bližší informace naleznete v ostatních rubrikách.

Škola umožní žákům všech typů škol, kteří neuspěli ani na poslední pokus u maturitní zkoušky, zařazení do posledního ročníku studia a získání možnosti znovu maturovat. 

Na základě doloženého předchozího vzdělání (vysvědčení) je možné zařazení do vyššího ročníku.

   

Rychlý kontakt

Střední odborné učliště obchodu a řemesel,
spol. s r. o.
IČ: 25200879

Raisova 96
332 02  Starý Plzenec
tel.: +420 605 909 162
 

Úřední hodiny

So   7:30 - 10:00 hod.

ve dnech výuky

 

Statistiky

Celkem návštěv:

[CNW:Counter]