Get Adobe Flash player

Jste zde

Domů

Aktuální informace pro žáky

 


Úřední hodiny pro veřejnost a žáky jsou v sobotu od 7.30 do 9.30 hodin vždy pouze ve dnech výuky - viz rozvrh. V této době je možno hradit školné a případně řešit studijní problémy v kanceláři školy. Jinak pouze po dohodě (osobně, telefonicky nebo e-mailem).  


Všichni žáci se budou ve škole přezouvat a svoji obuv si uloží do igelitových tašek, mohou si je vzít do učeben. V učebnách ale nikdo nebude bez přezutí.


Veškeré nutné záležitosti si žáci mohou vyřídit pouze v úředních hodinách školy - viz www stránky. 


Vzhledem k vydaným opatřením, která se vztahují mimo jiné i na soukromé školy, ruším presenční výuku v plném rozsahu až do odvolání. Škola je včetně kanceláře uzavřena. Sledujte třídní e-maily. Vyučující vám na ně zasílají probíranou látku a úkoly k vypracování. Tyto úkoly a kvalita jejich vypracování budou známkovány a budou sloužit jako podklad pro kalsifikaci v II: pololetí.Stanislav Veverka, ředitel

Informace k MZ J2020

Žáci přihlášení pouze k chybějícím písemným pracím (PP) dostanou vysvědčení, žákům přihlášeným k PP a didaktickým testům a dalším zkouškám budou PP odpuštěny a zbytek zkoušek musí vykonat. Ve věci pětileté lhůty k žádné změně nedošlo, ti co mají poslední pokus, mají skutečně poslední pokus - lhůta se neposouvá.

Upřesnění poskytne zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, který podepíše prezident ČR v těchto dnech.

Poslední informace MŠMT ke konání maturitních zkoušek J2020 - viz rubrika "maturitní zkoušky".


Nepřehlédněte - důležité upozornění pro žáky 3.A a 5.C k MZ J2020 - viz rubrika "maturitní zkoušky".

Důležité upozornění pro maturanty - viz příloha "Ochrana zdraví_strana 1, 2, 3"


Pokyny k organizaci prezenčních konzultací - viz příloha.


V rubrice "maturitní zkoušky" je umístěn harmonogram MZ J2020.


Aktualizovaná informace k odevzdání seznamu literárních děl k MZ J2020

MŠMT upravilo vyhláškou termíny k odevzdání seznamu literárních děl pro jarní období MZ 2020.

....."Žák odevzdá řediteli školy seznam 20 literárních děl k ústní zkoušce MZ z českého jazyka a literatury, v případě, pokud se tak nestalo do 31. 3. 2020 dle § 5, odst. 3, vyhl. č. 177/2009 Sb. Pokud žák odevzdal seznam lit. děl již do 31. 3. 2020, může jej změnit (ale nemusí, tento úkon zůstává v platnosti) a odevzdat nový seznam do 18. 5. 2020 (tento den je prvním pracovním dnem lhůty pro odevzdání podle § 18, odst. 2, vyhl. č. 232/2020 Sb). Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam 20 lit. děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu lit. děl."


Termíny podání přihlášky k podzimnímu termínu MZ P2020 (náhradní i opravné termíny):

Žák, který nebyl přihlášen ke konání MZ J2020, nebo žák, který neuspěl v některé části MZ J2020 a bude konat tyto zkoušky v podzimním termínu MZ P2020, podá přihlášku k podzimnímu termínu MZ P2020 nejpozději do 25. 7. 2020 na předepsaném tiskopisu přihlášky k MZ.

Pokud bude k této zkoušce odevzdávat také seznam lit. děl, odevzdá jej nejpozději do 25. 7. 2020 (netýká se studentů, kteří již seznam odevzdávali na základě přihlášky k jarnímu termínu MZ 2020).


 

 

Rychlý kontakt

Střední odborné učliště obchodu a řemesel,
spol. s r. o.
IČ: 25200879

Raisova 96
332 02  Starý Plzenec
tel.: +420 605 909 162
 

Úřední hodiny

So   7:30 - 10:00 hod.

ve dnech výuky

 

Statistiky

Celkem návštěv:

[CNW:Counter]