Get Adobe Flash player

Jste zde

Domů

Aktuální informace pro žáky

 


Úřední hodiny pro veřejnost a žáky jsou v sobotu od 7.30 do 9.30 hodin vždy pouze ve dnech výuky - viz rozvrh. V této době je možno hradit školné a případně řešit studijní problémy v kanceláři školy. Jinak pouze po dohodě (osobně, telefonicky nebo e-mailem).  


Informace ke školnímu rok 2019/2020

Tyto informace se týkají jak stávajících, tak nově nastupujících žáků. Během prázdnin došlo k uvolnění učeben 23 a 24 (učebny proti kanceláři) a prostoru ředitelny (místnost pokladny) pro potřeby základní školy Starý Plzenec, která od 1. 9. 2019 sdílí s námi společné prostory. Místo výše uvedených učeben máme nové prostory v přízemí (učebna č. 08 a 04 - viz plánek na dveřích v přízemí). Tyto učebny jsou zakomponovány do rozvrhu. Uvolnili jsme pro ZŠ šatnu vedle vstupu do budovy a nově nám slouží menší prostor za původní šatnou v přízemí (vchod do šatny je pod schody v přízemí vpravo). WC v přízemí školy je základní školy Starý Plzenec, WC SOU obchodu a řemesel se nachází v 1. patře (stávající). Základní škola si provedla vlastní výzdobu na chodbách a prosíme proto naše dospělé žáky, aby v žádném případě tuto výzdobu neničili, ani neupravovali.

Všichni žáci se seznámí s řádem školy a organizací školního roku - oba dokumenty  jsou na www stránkách (viz kolonky).

I nadále platí zákaz parkování pro naše žáky vedle budovy u kostela (tento prostor je vyhrazen pro auta vyučujících). Źáci parkují v souladu s pravidly silničního provozu na parkovišti pod školou, případně na jiných volných prostranstvích k tomu určených ve městě. Znovu jsme byli informováni policií ČR, že v případě přestupků proti pravidlům silničního provozu, budou vozidla nekompromisně odtažena a jejich majitelé pokutováni (prostor pod školou musí být průjezdný v případě požáru, obslužnosti místních obyvatel apod.).

Všichni žáci se budou ve škole přezouvat a svoji obuv si uloží do igelitových tašek, mohou si je vzít do učeben. V učebnách ale nikdo nebude bez přezutí.

Školné - hrazení školného je možné v úředních hodinách, tj.v době výuky v sobotu od 7.30 do 9.30 hodin v kanceláři školy. Pokud se žáci nemohou do školy dostavit během měsíce, je nutné školné zaslat za probíhající měsíc poštovní poukázkou typu C na adresu školy tak, aby nedošlo k opoždění úhrady.

Veškeré nutné záležitosti si žáci mohou vyřídit pouze v úředních hodinách školy - viz www stránky. 


Učebnice na jazyk pro třídu 3.C, 4.C a 5.C - skupiny Nj2 - Schritte International 1.

 


 

Rychlý kontakt

Střední odborné učliště obchodu a řemesel,
spol. s r. o.
IČ: 25200879

Raisova 96
332 02  Starý Plzenec
tel.: +420 605 909 162
 

Úřední hodiny

So   7:30 - 10:00 hod.

ve dnech výuky

 

Statistiky

Celkem návštěv:

[CNW:Counter]