Úřední hodiny pro veřejnost a žáky jsou v sobotu od 7.30 do 9.30 hodin vždy pouze ve dnech výuky – viz rozvrh. 

V této době je možno hradit školné a případně řešit studijní záležitosti v kanceláři školy. Jinak pouze po dohodě (osobně, telefonicky nebo e-mailem).  


Všichni žáci se budou ve škole přezouvat a svoji obuv si uloží do igelitových tašek, mohou si je vzít do učeben. V učebnách ale nikdo nebude bez přezutí.


Veškeré nutné záležitosti si žáci mohou vyřídit pouze v úředních hodinách školy – viz www stránky. Informace k MZ P2020

Termíny podání přihlášky k podzimnímu termínu MZ P2020 (náhradní i opravné termíny):

Žák, který nebyl přihlášen ke konání MZ J2020, nebo žák, který neuspěl v některé části MZ J2020 a bude konat tyto zkoušky v podzimním termínu MZ P2020, podá přihlášku k podzimnímu termínu MZ P2020 nejpozději do 25. 7. 2020 na předepsaném tiskopisu přihlášky k MZ.

Pokud bude k této zkoušce odevzdávat také seznam lit. děl, odevzdá jej nejpozději do 25. 7. 2020 (netýká se studentů, kteří již seznam odevzdávali na základě přihlášky k jarnímu termínu MZ 2020).


Již není možné podat přihlášku k podzimnímu termínu MZ P2020 – přihlašování již bylo uzavřeno.


Maturitní a ročníkové vysvědčení si lze vyzvednout ve škole ve středu dne 12. 8. 2020 v 17.00 hodin.


Noví zájemci o studium ve šk. r. 2020/21 se mohou přijít přihlásit a podepsat smlouvu o studiu ve středu dne 12. 8. 2020 v 17.00 hodin.


Důležité informace ohledně administrace kolem podzimního termínu maturit naleznete v rubrice „výuka – maturitní zkoušky“. Dne 29.7.2020 byly žákům zaslány výpisy z přihlášek k MZ P2020.