Get Adobe Flash player

Jste zde

Domů » Škola, studium

Studium

Nástavbové studium  je tříleté a je organizováno v dálkové formě vzdělávání. Konzultace probíhají o víkendech, zprav. ve čtrnáctidenních intervalech.  Podmínkou přijetí k tomuto studiu je výuční list z tříletého učebního oboru.

Středoškolské studium je pětileté a je organizováno v dálkové formě vzdělávání. Konzultace probíhají též o víkendech ve čtrnáctidenních intervalech. Podmínkou přijetí k tomuto studiu je absolvování základní školy, příp. nedokončený učební obor či střední škola.

Výuka probíhá dle ŠVP a učebních osnov schválených MŠMT.
Vyučovací den začíná v 8:00 hod. a trvá dle rozvrhu hodin, nejdéle do 16:30 h. Rozvrh hodin (konzultací) je sestavován na celý školní rok a žákům je k dispozici k nahlédnutí již ve 2. polovině srpna zde na těchto www stránkách v kolonce rozvrhy.

Podmínkou absolvování studia je splnění klasifikace. Podmínky pro klasifikaci určuje klasifikační řád školy. 

Škola nabízí zájemcům o studium, kteří jsou pracovně vytíženi, možnost studia formou individuální přípravy ke zkouškám bez docházky na výuku podle tématických plánů jednotlivých předmětů. Zkoušky z jednotlivých předmětů si žáci sami plánují během studia po vzájemné dohodě s příslušným vyučujícím.

Přihlášky k jednotlivým typům studia  je  možno vytisknout po kliknutí na kolonku  "ke stažení".


 

 
 

Rychlý kontakt

Střední odborné učliště obchodu a řemesel,
spol. s r. o.
IČ: 25200879

Raisova 96
332 02  Starý Plzenec
tel.: +420 605 909 162
 

Úřední hodiny

So   7:30 - 10:00 hod.

ve dnech výuky

 

Statistiky

Celkem návštěv:

[CNW:Counter]