Informace – viz „aktuální informace pro žáky“.

Možno podat přihlášku k MZ P02021 (opravné, náhradní) v pondělí dne 21. 6. 2021 v 16.30 hod.