V rubrice „Opatření – Covid 19“ je k dispozici aktuální Opatření vlády ČR a Krajského hygienika – nepřehlédněte!