Škola umožní žákům, kteří neuspěli u maturitní zkoušky ani na poslední pokus absolvovat poslední ročník zařazení do posledního ročníku studia a tím získání možnosti znovu maturovat.