Přihlášky k MZ J2022 se budou podávat v listopadu – na www stránkách budou včas vypsány termíny přihlašování.