Naše škola umožní dostudovat všem, kterým se ani na třetí pokus nezdařilo složit úspěšně maturitní zkoušku. Pouze si zopakujete poslední ročník a můžete znovu maturovat. Ti, kteří mají jen základní vzdělání nebo vzdělání s výučním listem, mohou začít po prázdninách studovat dálkové nástavbové studium nebo dálkové středoškolské studium.

Noví zájemci o studium se mohou přijít přihlásit a podepsat smlouvu ve středu dne 12. 8. 2020 v 17.00 hodin (č. dveří 26, 1. patro). S sebou si vezměte doklady o dosavadním vzdělání (vysvědčení, výuční list, výpis z katalogového listu).