Je možné zasílat přihlášky ke studiu na šk. r. 22/23. Přihlášky ke studiu pro školní rok 2022/23 zasílejte e-mailem (nebo poštou na adresu školy). Tiskopis přihlášky naleznete v rubrice „přijímací řízení“ – přílohy.