Full 3
Dálkové nástavbové
a dálkové středoškolské studium
Full 3
Full 1
Studium na SOUOR
Tříleté nástavbové studium je v dálkové formě vzdělávání. Výuka probíhá o víkendech ve čtrnáctidenních intervalech. Podmínkou přijetí je výuční list z tříletého učebního oboru.

Čtyřleté středoškolské studium je v dálkové formě vzdělávání. Výuka probíhá též o víkendech ve čtrnáctidenních intervalech. Podmínkou přijetí je absolvování základní školy, příp. nedokončený učební obor či střední škola.
Full 1
Full 2
Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí do nástavbového dálkového studia (3 roky) je ukončené vzdělání s výučním listem v jakémkoliv oboru, podmínkou pro přijetí do dálkového středoškolského studia (4 roky) je absolvování základní školy. Na naší škole je možné navázat na předchozí nedokončené středoškolské vzdělání přijetím do vyššího ročníku

Full 2
Slide

Obory vzdělávání formou
dálkového nástavbového (3 roky)
a dálkového středoškolského studia (5 let)

64-41-L/51 Podnikání (nástavba) – ekonomický obor
Jedná se o tříleté dálkové nástavbové studium určené pro absolventy tříletých učebních oborů.
Absolventi jsou připravováni vykonávat činnosti ekonomické, provozně ekonomické, obchodní a administrativní.

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Jedná se o čtyřletý studijní obor dálkovou formou studia. Obor je připraven pro zájemce o středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou, kteří mají pouze základní vzdělání, nemají výuční list, případně v předchozích letech nedokončili studium na některé střední škole.

Slide
previous arrow
next arrow
Obory vzdělávání formou dálkového nástavbového (3 roky) a dálkového středoškolského studia (5 let) 64-41-L/51 Podnikání (nástavba) – ekonomický obor Jedná se o tříleté dálkové nástavbové studium určené pro absolventy tříletých učebních oborů. Podmínkou k přijetí je výuční list z libovolného tříletého učebního oboru.
čti více
Uchazeči o studium jsou přijímáni na základě podání přihlášky ke studiu až do naplnění kapacity ročníku. Přijetí probíhá bez školních přijímacích zkoušek.
čti víc
Nástavbové studium je tříleté a je organizováno v dálkové formě vzdělávání. Konzultace probíhají o víkendech, zprav. ve čtrnáctidenních intervalech. Podmínkou přijetí k tomuto studiu je výuční list z tříletého učebního oboru. Středoškolské studium je pětileté a je organizováno v dálkové formě vzdělávání. Konzultace probíhají též o víkendech ve čtrnáctidenních intervalech. Podmínkou přijetí k tomuto studiu je absolvování základní školy, příp. nedokončený učební obor či střední škola.
čti víc

Střední škola SOU obchodu a řemesel, spol. s r. o. nabízí nástavbové a dálkové středoškolské studium – víkendová výuka 1x za 14 dní

Škola od školního roku 2023/24 přesunula výuku do Plzně, postupně také přecházíme na nové webové stránky www.dsse.cz.

64-41-L/51 Podnikání – dálkové nástavbové studium

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – středoškolské studium dálkovou formou  

Naše škola nabízí absolventům učebních oborů tříleté nástavbové studium dálkovou formou zakončené maturitou. Zájemcům jen se základním vzděláním pětileté středoškolské dálkové studium zakončené maturitou.

Dále nabízíme všem, kteří již někdy studovali a nedokončili studium, možnost jeho dokončení přijetím  do vyššího ročníku.

Informace o studiu a studijních oborech viz rubriky Studium a Obory vzdělávání

Přihlášky k dispozici ZDE.
Žáci budou postupně zváni k podepsání smlouvy o studiu.

Výuka v obou oborech (dálkovém nástavbovém nebo dálkovém středoškolském) probíhá 1x za 14 dní o víkendu. Bližší informace naleznete v ostatních rubrikách.

Škola umožní žákům všech typů škol, kteří neuspěli ani na poslední pokus u maturitní zkoušky, zařazení do posledního ročníku studia a získání možnosti znovu maturovat. 

Na základě doloženého předchozího vzdělání (vysvědčení) je možné zařazení do vyššího ročníku.O naší střední škole také píší na těchto webech o školství:

Střední školy
Střední školy