Škola je zapojena do projektu Evropské unie Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na technické vybavení a zdokonalení výuky v jednotlivých předmětech čerpala škola finanční prostředky z fondů EU. Projekt probíhal průběžně ve školních letech 2012/13 a 2013/14.