Jak postupovat v případě neklasifikace z některého předmětu v závěru pololetí

Žák napíše žádost o povolení prodloužení klasifikace z předmětu, ve kterém je neklasifikován, kterou pošle do školy e-mailem. Ředitel školy na základě této žádosti v souladu se školskými předpisy povolí prodloužení klasifikace maximálně však do 31. 3.  příslušného kalendářního roku. Žák si domluví s vyučujícím předmětu, ze kterého je neklasifikován, termín doklasifikace. Před konáním zkoušky si v kanceláři školy vyzvedne tiskopis na doklasifikaci, vyučující mu do něj zapíše známku a odevzdá jej zpět do kanceláře školy (na každý předmět musí být zvláštní tiskopis, který je zpoplatněn částkou 200,– Kč).


Učebnice pro výuku německého jazyka: spojte se e-mailem s vyučujícím a domluvte se na roku vydání

1.A – Schritte international 1 – Nj

1.C –  Schritte internatioanl 1 – Nj

2.A –  Schritte international 2 – Nj

3.A –  Schritte international 3 – Nj

3.C – Schritte international 2 + 3 – Nj

4.C – Schritte international 3 – Nj

5.C – Schritte international 4 – Nj

3.C, 4.C a 5.C – skupiny Nj2 = Schritte International 1. – nové upozornění

Učebnice pro výuku anglického jazyka – viz příloha.

Učebnice na ekonomiku (EKONOMIE – stručný přehled teorie a praxe aktuálně a v souvislostech, autor: Jena Švarcová a kol.) je učebnicí doporučenou. Je velmi vhodná pro doplnění vykládané látky a jako výchozí materiál pro přípravu k maturitě.