V příloze naleznete šablonu na seznam četby k MZ pro třídy 3.A a 5.C. Je nutné nehodící se údaje (řádky) vymazat, v případě potřeby přidat, či ubrat řádky v seznamu!!!

Pořadová čísla v prvním sloupci 1 – 20 a čísla děl ze seznamu ve druhém sloupci  řaďte vzestupně bez teček – nutno vystředit.


V příloze naleznete školní seznam literárních děl k MZ 2021. 


Čestné prohlášení – viz příloha


Důležité informace k MZ J2021 – viz přílohy:


Kdo bude maturovat z ústní zkoušky z českého jazyka z minulých projektů, odevzdá nový seznam četby dle instrukcí – viz přílohy. Seznam četby je nutné odevzdat nejpozději do 15. 3. 2021 Mgr. Jandovi (e-mailem).  Dotazy směrujte na Mgr. Jandu (e-mailová adresa na www stránkách). 


Dne 10. 12. 2020 byly na osobní e-maily žáků zaslány výpisy z přihlášek k MZ J2021. Pozorně si přečtěte přiložený e-mail!!!


V příloze naleznete „Maturitní kalendář J2021“