Pro školní rok  2019/20 jarní i podzminí termín konání profilové (interní) maturitní zkoušky určuji možnou volbu z těchto předmětů – viz příloha Rozhodnutí ředitele 1/2018 – jako praktická zk. zůstává účetnictví.


V příloze naleznete šablonu na seznam četby k MZ pro třídy 3.A a 5.C. Je nutné nehodící se údaje (řádky) vymazat, v případě potřeby přidat, či ubrat řádky v seznamu!!!

Pořadová čísla v prvním sloupci 1 – 20 a čísla děl ze seznamu ve druhém sloupci  řaďte vzestupně bez teček – nutno vystředit.


V příloze naleznete školní seznam literárních děl k MZ 2020. 


Čestné prohlášení – viz příloha


Info – dne 29. 7. 2020 byly žákům zaslány výpisy z přihlášek k MZ P2020.

Letos není nutné, aby žáci stvrzovali správnost údajů ve výpisu z přihlášky svým podpisem (na protokolu). Žák školu kontaktuje pouze v případě, že ve výpisu nalezne nesoulad. Protokol o převzetí výpisu tedy letos není nutné vyplňovat, ani posílat do školy.


Na výpisu z přihlášky je uveden tzv. autentizační kód VPŽ (výsledkový portál žáka). S jeho pomocí se může žák registrovat na portál VPŽ  a získávat některé výsledkové dokumenty společné části MZ.