V příloze naleznete šablonu na seznam četby k MZ pro třídy 3.A a 5.C. Je nutné nehodící se údaje (řádky) vymazat, v případě potřeby přidat, či ubrat řádky v seznamu!!!

Pořadová čísla v prvním sloupci 1 – 20 a čísla děl ze seznamu ve druhém sloupci  řaďte vzestupně bez teček – nutno vystředit.


V příloze naleznete školní seznam literárních děl k MZ 2021. 


Čestné prohlášení – viz příloha


Oznamujeme vám, že poslední termíny, kdy je možno podat přihlášku k MZ J2021 jsou: Pondělí dne 16. 11. 2020 v době od 9.00 do 10.00 hodin, čtvrtek dne 19. 11. 2020 v době od 9.00 do 10.00 hodin a v době od 16.00 do 17.00 hodin. Tyto termíny jsou již poslední a žádné jiné již vypsány nebudou. Pokud bude branka nebo budova zavřená, volejte na t. č. 605909162, přijdeme otevřít.