Informace k sestavení maturitního seznamu četby z ČJL budou poslány na třídní maily.


Školní seznam literárních děl k MZ 2023 


Důležité informace k MZ J2022 – viz přílohy:
Projekt MZ J2023 (přihlašování) již uzavřen. 11. 12. 2022 zaslány žákům výpisy z přihlášek k MZ J2023 (bližší info – viz přiložený e-mail).