Zkratky uvedené v rozvrhu:

M-natematika, ZPV-základy přírodních věd, PN-právní nauka, ON-občanská nauka, IKT-informační a komunikační technologie, ZEM-zeměpis, EKOL-ekologie, E, EP -ekonomika, ekonomika podniku, NJ,AJ-jazyk, KNJ, KAJ-konverzace jazyk, PEK-písemná elektronická komunikace,LK-literatura a kultura, LIT-literatura, ČJ-český jazyk, ÚSW-účetní software, MAM-management a marketing, CHP-chod podniku, PS-psychologie, D-dějepis  


Nově nastupující žáci si pro cizí jazyk angličtina, němčina zakoupí následujcí učebnice tak, aby je měli s sebou již na prvních hodinách cizího jazyka – viz rozvrh.

Učebnice pro výuku německého kazyka:

1.A –  Schritte international 1 – Nj              Učebnice – rok vydání 2006

2.A –  Schritte international 2 – Nj                                    „

3.A –  Schritte international 3 – Nj                                    “  

3.C –  Schritte international 2 + 3 – Nj                              „

4.C –  Schritte international 3 – Nj            UČEBNICE – ROK VYDÁNÍ 2006

5.C –  Schritte international 4 – Nj             UČEBNICE – ROK VYDÁNÍ 2006            

3.C, 4.C a 5.C – skupiny Nj2 = Schritte International 1.


Začátky a konce vyučovacích hodin „Zvonění“ – viz příloha


Rozvrh na školní rok 2022/23


Informace pro nově nastupující žáky – viz příloha