Zkratky uvedené v rozvrhu:

M-natematika, ZPV-základy přírodních věd, PN-právní nauka, ON-občanská nauka, IKT-informační a komunikační technologie, ZEM-zeměpis, EKOL-ekologie, EKO-ekonomika, NJ,AJ,RJ-jazyk, KNJ, KAJ-konverzace jazyk, PEK-písemná elektronická komunikace,LK-literatura a kultura, LIT-literatura, ČJ-český jazyk, ÚSW-účetní software, MAM-management a marketing, CHP-chod podniku, PS-psychologie, D-dějepis  


Nově nastupující žáci si pro cizí jazyk angličtina, němčina zakoupí následujcí učebnice tak, aby je měli s sebou již na prvních hodinách cizího jazyka – viz rozvrh.

Učebnice pro výuku německého kazyka:

1.A –  Schritte international 1 – Nj

1.C –  Schritte internatioanl 1 – Nj

2.A –  Schritte international 2 – Nj

3.A –  Schritte international 3 – Nj

3.C –  Schritte international 2 + 3 – Nj

4.C –  Schritte international 3 – Nj

5.C –  Schritte international 4 – Nj

3.C, 4.C a 5.C – skupiny Nj2 = Schritte International 1.

Učebnice na Aj – po domluvě s vyučujícím.


 Rozvrh na rok 2020/21 zde bude zveřejněn až cca po 25. srpnu 2020.


Začátky a konce vyučovacích hodin „Zvonění“ – viz příloha