Škola přijímá žáky nepřetržitě. Termín  podání přihlášky není časově omezen. Kritéria přijímání v příloze platí pouze pro I. kolo přijímacích zkoušek (pro žáky, kteří podají přihlášku řediteli školy do 1. 3.). Pro ostatní podané přihlášky platí, že se přijímací zkoušky nekonají.

Podmínky a kritéria přijetí pro uchazeče o studium ve školním roce 2022/23 stanovená ředitelem školy pro I. kolo přijímacího řízení  (viz příloha).