Škola přijímá žáky nepřetržitě. Termín podání přihlášky není časově omezen. Kritéria přijímání v příloze platí pouze pro I. kolo přijímacích zkoušek (pro žáky, kteří podají přihlášku řediteli školy do 1. 3. 2023). Pro ostatní podané přihlášky v dalších kolech platí, že se přijímací zkoušky nekonají. Další kola jsou otevřené pouze v případě, že se v 1. kole přijímacího řízení nenaplní předpokládané kapacity žáků u studijních oborů.

Další detaily k jednotné přijímací zkoušce a tiskopisy přihlášek naleznete přímo na webu CERMAT.

Podmínky a kritéria přijetí pro uchazeče o studium ve školním roce 2023/24 stanovená ředitelem školy pro I. kolo přijímacího řízení  (viz příloha níže).