Úřední hodiny pro veřejnost a žáky jsou v sobotu od 7.30 do 9.30 hodin vždy pouze ve dnech výuky – viz rozvrh. 

V této době je možno hradit školné a případně řešit studijní záležitosti v kanceláři školy. Jinak pouze po dohodě (osobně, telefonicky nebo e-mailem).  Informace k provozu školy od 15. do 28. února 2021. Na základě informace MŠMT sdělujeme, že:

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz školy v období od 15. února 2021 do 28. února 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud. Znamená to, že i nadále výuka probíhá distančním způsobem.

Předání výpisu z vysvědčení za I. pololetí se odkládá na dobu, kdy budou žáci na prezenční výuce.


Do rubriky „maturitní zkoušky“ byl vložen „Maturitní kalendář J2021“ – nepřehlédněte!


Redukce předmětů u maturitních ročníků – viz příloha


Opatření MZdČR  k nošení respirátorů od 25. 2. 2021

MŠMT informuje, že na základě výše uvedeného opatření týkajícího se nošení respirátorů a obličejových masek ve školách a školských zařízeních, jsou všichni žáci, zaměstnanci, příp. další návštěvníci školy povinni dodržovat toto opatření.