Úřední hodiny pro veřejnost a žáky jsou v sobotu od 7.30 do 9.30 hodin vždy pouze ve dnech výuky – viz rozvrh. 

V této době je možno hradit školné a případně řešit studijní záležitosti v kanceláři školy. Jinak pouze po dohodě (osobně, telefonicky nebo e-mailem).  


Všichni žáci se budou ve škole přezouvat a svoji obuv si uloží do igelitových tašek, mohou si je vzít do učeben. V učebnách ale nikdo nebude bez přezutí.


Veškeré nutné záležitosti si žáci mohou vyřídit pouze v úředních hodinách školy – viz www stránky. 


Informace k rozvrhu pro šk. r. 2020/21 – viz rubrika „rozvrhy hodin“. Upozorňujeme žáky, že v rozvrhu nejsou žádná bílá (vynechaná) políčka. Komu se rozvrh nezobrazuje správně (většinou v mobilním telefonu), je nutné rozvrh otevřít jinde.


Nepřehlédněte – do rubriky „Opatření – Covid 19“ byly zařazeny informace o aktuální situaci.


Od 5. 10. 2020 do odvolání přechází škola na off-line výuku. Látku a úkoly z předmětů dle rozvrhu naleznete na třídních e-mailech. Fyzicky se výuky nezúčastňujete až do odvolání. Sledujte třídní e-maily i www stránky. Budete včas upozorněni na změnu.


Dne 15. 10. 2020 vyšla v platnost novelizovaná vyhláška o bližších podmínkách  ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Dle této vyhlášky se školy musí řídit již při maturitních zkouškách ve školním roce 2020/21. Vzhledem k tomu, že se jedná o celou řadu zásadních změn, které se dotknou zejména žáků maturitních ročníků již v jarním termínu 2021, nařizuje se všem žákům, aby si podrobně prostudovali  všechny přílohy, které jsou uvedeny na těchto stránkách v rubrice „maturitní zkoušky“.


Oznamujeme,  že poslední termíny, kdy je možno podat přihlášku k MZ J2021 jsou: Pondělí dne 16. 11. 2020 v době od 9.00 do 10.00 hodin, čtvrtek dne 19. 11. 2020 v době od 9.00 do 10.00 hodin a v době od 16.00 do 17.00 hodin. Tyto termíny jsou již poslední a žádné jiné již vypsány nebudou. Pokud bude branka nebo budova zavřená, volejte na t. č. 605909162, přijdeme otevřít.