Úřední hodiny pro veřejnost a žáky jsou v sobotu od 7.30 do 9.30 hodin vždy pouze ve dnech výuky – viz rozvrh.

V této době je možno hradit školné a případně řešit studijní záležitosti v kanceláři školy. Jinak pouze po dohodě (osobně, telefonicky nebo e-mailem).  


Hygienická opatření dle nařízení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství v souvislosti se zahájením školního roku 2021/22

V první den konzultací dle rozvrhu jednotlivých tříd bude v rámci prvních  vyučovacích hodin provedena kontrola (případně testování) na covid 19. V praxi to znamená následující: 1. Žáci, kteří byli naočkováni druhou dávkou doloží kopii potvrzení o tomto očkování. 2. Žáci, kteří prodělali nemoc covid a od této nemoci neuplynulo více jak 180 dní doloží potvrzení o prodělané nemoci. 3. Žáci, kteří nebyli očkování, ani neprodělali covid, doloží (pokud ho mají) potvrzení o testování na covid ne starší 5 pracovních dní. 4. Žáci, kteří nejsou zahrnuti v bodě 1 – 3 podstoupí ve škole test stěrem z okraje nosu (test obdrží ve škole zdarma).


V příloze naleznete informace ohledně školního roku 2021/22 (nové nástupy, organizace)


Maturitní vysvědčení – je možné si vyzvednout maturitní vysvědčení, a to: 18. 9. 2021 od 8.00 do 9.00 hodin, 25. 9. 2021 od 8.00 do 9.00 hodin, 2. 10. 2021 od 8.00 do 8:30 hodin, pak až 16. 10. 2021 od 8.00 do 9.00 hodin. Týká se to i studentů, kteří konali nepovinnou zkoušku z matematiky rozšiřující a neuspěli.

Vyzvednutí maturitního vysvědčení je možné též ve všední den, ale pouze po domluvě (nejlépe e-mailem, nebo tlf.).


Pod kolonkou „výuka“ – „třídní e-maily“ jsou uvedeny třídní e-maily jednotlivých tříd. Všichni žáci z dané třídy si zjistí heslo k jejich třídnímu e-mailu. Zprávy, které na tento třídní e-mail budou chodit nebude nikdo mazat, aby se s nimi mohli seznámit ostatní žáci. Pro tyto došlé zprávy si zřiďte v e-mailu vlastní složku, kam budete příchozí zprávy ukládat.


Oznamujeme, že ve dnech podzimních prázdnin, tj. 30. 10. a 31. 10. 2021 nebudou ve škole úřední hodiny!!! Pokud máte něco k vyřízení, využijte jiný termín.