Online konzultace 26. 2. 2023 (4. C, 5. C)

Mgr. František Běloch (ON)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzJkZmRkNGMtZTYzNi00NDlhLTkwOGItMGY3MjVlNGU1NDdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22be274948-1e4e-49bd-8246-d7ca4b341605%22%2c%22Oid%22%3a%221a32cd6b-9e2c-4879-8584-1c16cd9bc0cf%22%7d

Ing. Karel Průcha, CSc. (CHP, MAM)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWU5ZmUyYjgtZTBjMC00NWNlLWE0NzUtZDY1NmQ0MWE0YzEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22be274948-1e4e-49bd-8246-d7ca4b341605%22%2c%22Oid%22%3a%22b744d903-bcab-4792-9d72-995af5c4c98d%22%7d


Úřední hodiny pouze předchozí domluvě (osobně, telefonicky nebo e-mailem). V úředních hodinách je možno hradit školné a případně řešit studijní záležitosti v kanceláři školy.  


Pod kolonkou „výuka“ – „třídní e-maily“ jsou uvedeny třídní e-maily jednotlivých tříd. Všichni žáci z dané třídy si zjistí heslo k jejich třídnímu e-mailu. Zprávy, které na tento třídní e-mail budou chodit nebude nikdo mazat, aby se s nimi mohli seznámit ostatní žáci. Pro tyto došlé zprávy si zřiďte v e-mailu vlastní složku, kam budete příchozí zprávy ukládat.


V rubrice „maturitní zkoušky“ naleznete: Základní pravidla pro konání MZ a termíny konání MZ + výsledkový portál žáka – registrace.


Dne 27. 6. 2022 byly žákům, kteří se přihlásili k podzimnímu termínu MZ, zaslány výpisy z přihlášek.


Dne 16. 8. 2022 cca v 8.55 hod. byly odeslány pozvánky k didaktickým testům žákům, kteří se přihlásili na podzimní termín MZ P2022.Maturitní vysvědčení je možné si vyzvednout kdykoliv v úředních hodinách v době výuky (soboty – dle rozvrhu).


11. 12. 2022 byly žákům zaslány výpisy z přihlášek k MZ J2023. Bližší info – viz přiložený e-mail.


Dne 31. 1. 2023 byly na stránce Kritéria JPZ 2023/24 zveřejněny informace k přijímání do prvního kola na školní rok 2023/2024.