Úřední hodiny pro veřejnost a žáky jsou v sobotu od 7.30 do 9.30 hodin vždy pouze ve dnech výuky – viz rozvrh.

V této době je možno hradit školné a případně řešit studijní záležitosti v kanceláři školy. Jinak pouze po dohodě (osobně, telefonicky nebo e-mailem).  


Pod kolonkou „výuka“ – „třídní e-maily“ jsou uvedeny třídní e-maily jednotlivých tříd. Všichni žáci z dané třídy si zjistí heslo k jejich třídnímu e-mailu. Zprávy, které na tento třídní e-mail budou chodit nebude nikdo mazat, aby se s nimi mohli seznámit ostatní žáci. Pro tyto došlé zprávy si zřiďte v e-mailu vlastní složku, kam budete příchozí zprávy ukládat.


V rubrice „maturitní zkoušky“ naleznete: Základní pravidla pro konání MZ a termíny konání MZ + výsledkový portál žáka – registrace.


Dne 27. 6. 2022 byly žákům, kteří se přihlásili k podzimnímu termínu MZ, zaslány výpisy z přihlášek.


Více – viz na tabuli aktualit