Úřední hodiny pro veřejnost a žáky jsou v sobotu od 7.30 do 9.00 hodin vždy pouze ve dnech výuky – viz rozvrh.

V této době je možno hradit školné a případně řešit studijní záležitosti v kanceláři školy. Jinak pouze po dohodě (osobně, telefonicky nebo e-mailem).  


Pod kolonkou „výuka“ – „třídní e-maily“ jsou uvedeny třídní e-maily jednotlivých tříd. Všichni žáci z dané třídy si zjistí heslo k jejich třídnímu e-mailu. Zprávy, které na tento třídní e-mail budou chodit nebude nikdo mazat, aby se s nimi mohli seznámit ostatní žáci. Pro tyto došlé zprávy si zřiďte v e-mailu vlastní složku, kam budete příchozí zprávy ukládat.


V rubrice „maturitní zkoušky“ naleznete: Základní pravidla pro konání MZ a termíny konání MZ + výsledkový portál žáka – registrace.


Dne 27. 6. 2022 byly žákům, kteří se přihlásili k podzimnímu termínu MZ, zaslány výpisy z přihlášek.


Dne 16. 8. 2022 cca v 8.55 hod. byly odeslány pozvánky k didaktickým testům žákům, kteří se přihlásili na podzimní termín MZ P2022.Maturitní vysvědčení je možné si vyzvednout kdykoliv v úředních hodinách v době výuky (soboty – dle rozvrhu).


Přihlášky k MZ J2023 – v sobotu dne 12.11. 2022 v době od 8:45 – 9:30 hodin je možno podat přihlášku k MZ jaro 2023 v kanceláři školy (č. dv. 26, 1. patro).

K podání přihlášky MZ J2023 je možno se dostavit již 5. 11. 2022 v době od 8.00 do 9.00 hod. (kancelář školy) – platí to pro žáky z minulých projektů (tzn. pro opravné nebo náhradní zkoušky).


V sobotu dne 19. 11. 2022 v době od 8.00 hod. do 10.15 hodin je možno se dostavit do školy k podání přihlášky k MZ J2023 (kancelář 1. patro, č. dveří 26).


Poslední termín k podání přihlášky k MZ J2023 je v sobotu dne 26. 11. 2022 v době od 7.30 do 9.00 hodin.