Škola od školního roku 2023/24 přesunula výuku do Plzně, postupně také přecházíme na nové webové stránky www.dsse.cz.