Uchazeči o studium jsou přijímáni na základě podání přihlášky ke studiu až do naplnění kapacity ročníku. Přijetí probíhá bez školních přijímacích zkoušek. Přijímání žáků ve střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

V případě zájmu o studium na naší škole vyplňte elektronickou přihlášku. Evidovaní uchazeči o studium jsou poté pozváni k osobnímu jednání v kanceláři školy, a to zpravidla vždy na jaře. V rámci tohoto jednání jsou jim podány informace o studiu a vyplní se s nimi veškeré dokumenty potřebné k přijetí ke studiu. Uchazeči také podepíší se školou smlouvu o zajištění výuky.

Podmínkou pro přijetí do nástavbového dálkového studia (3 roky) je ukončené vzdělání s výučním listem v jakémkoliv tříletém oboru, podmínkou pro přijetí do dálkového středoškolského studia (4 roky) je absolvování základní školy. Na naší škole je možné navázat na předchozí nedokončené středoškolské vzdělání přijetím do vyššího ročníku (na základě doložení předchozího vzdělání – vysvědčení). V takovém případě prosím vyplňte formulář s žádostí o přijetí do vyššího ročníku níže.

Ještě během měsíce září je možný nástup ke studiu v aktuálním školním roce.

Školní rok 2024/25

Škola se pro přijímací řízení do prvních ročníku na školní rok 2024/25 rozhodla nevyhlásit 1. kolo, a to zejména kvůli možným komplikacím pro naše uchazeče v souvislosti s konáním státní jednotné přijímací zkoušky (která je pro ně často z důvodu konání v pracovním týdnu nerealizovatelná). Žáky však budeme přijímat, a to až v pozdějších kolech, kdy nebude nutné státní jednotné přijímací zkoušky vykonávat. 

Pokud tedy máte zájem u nás od září studovat, prosím vyplňte formulář Přijetí ke studiu pro školní rok 2024/25 níže. 

Pro více informací nám také můžete napsat na info@dsse.cz


FORMULÁŘ – PŘIJETÍ KE STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU