Střední odborné učiliště obchodu a řemesel, spol. s r. o. je soukromou střední školou, která byla založena v roce 1991 ve Starém Plzenci, původně jako střední odborné učiliště, které se zaměřovalo pouze na výuku učňovského žactva v oborech Krejčí, Truhlář, Automechanik a Čalouník. Od roku 1994 bylo zahájeno nástavbové studium v oborech Nábytkářská výroba a Oděvnictví.
V současné době jsou nabízeny obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve formě dálkového nástavbového studia pro absolventy tříletých oborů vzdělávání s výučním listem (3 roky) a dálkového středoškolského studia pro absolventy základní školy – bez výučního listu (4 roky).

Škola nabízí následující obory vzdělávání s maturitní zkouškou:

64-41-L/51 Podnikání (dálkové nást. studium, 3 roky)
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (dálkové středošk. studium, 4 roky)

Výuka probíhá formou konzultací o víkendech.
Škola dále nabízí složení jednooborových maturit z předmětů cizí jazyk (angličtina, němčina), ekonomika, účetnictví, právo a psychologie.

V budově školy je možné bezdrátové WiFi připojení na internet.