Uchazeči o studium jsou přijímáni na základě podání přihlášky ke studiu až do naplnění kapacity ročníku. Přijetí probíhá bez přijímacích zkoušek (pouze nezbytné administrativní úkony). Přijímání žáků ve střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 671/2004 Sb. o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění.  Přihlášku ke studiu si uchazeči o studium mohou stáhnout v sekci „ke stažení“ a odeslat e-mailem nebo poštou na adresu školy. Podat přihlášku může uchazeč kdykoliv během roku.

Evidovaní uchazeči o studium jsou pozváni k osobnímu jednání. V rámci tohoto jednání jsou jim podány informace o studiu a vyplní se s nimi veškeré dokumenty potřebné k přijetí uchazeče k studiu. Uchazeči podepíší se školou smlouvu o zajištění výuky a následně vydá ředitel školy rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Podmínkou pro přijetí do nástavbového dálkového studia (3 roky) je ukončené vzdělání s výučním listem v jakémkoliv oboru, podmínkou pro přijetí do dálkového středoškolského studia (5 let) je absolvování základní školy. Na naší škole je možné navázat na předchozí nedokončené středoškolské vzdělání přijetím do vyššího ročníku (na základě doložení předch. vzdělání – vysvědčení).


Přihláška k dálkovému nástavbovému studiu (3 roky) a dálkovému středoškolskému studiu (5 let) je zde ke stažení. Vyplněnou přihlášku na nový školní rok možno zaslat e-mailem nebo poštou na adresu školy. Na jaře 2023 budou zájemci o studium písemně vyzváni k návštěvě školy k vyřízení nezbytných administrativních náležitostí nutných k přijetí ke studiu.Ještě během měsíce září je možný nástup ke studiu ve šk. r. 2022/23.